Poděkování

Děkujeme všem, kteří v minulém roce podpořili naši činnost.


Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.
Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Aktivity projektů "Rodinné poradenské centrum", "Podpora rodičovských kompetencí a angažovaného rodičovství u rodin v obtížné životní situaci" jsou podpořeny z dotačního programu "Rodina a ochrana práv dětí MPSV".

Finanční prostředky:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – odbor rodinné politiky a stárnutí
Středočeský kraj – Odbor sociálních věcí
Středočeský kraj – Humanitární fond
Statutární město Kladno
WINTER, spol. s r.o.
Kateřina Vřešťálová
Petra a Libor Janečkovi
Jitka Obytová
WINTER, spol.s.r.o.
Iva Plešingerová
David Fechtner

Věcné dary a služby

DARVIS spol. s r.o.
Statutární město Kladno
Člověk v tísni, o.p.s.

Sponzoři a dárci v historii Střediska ROSA, z.s.