Historie

2. července 1992 – založení občanského sdružení s původním záměrem pomáhat dětem odcházejícím z Dětského Domova do domácí péče;

1993 – zahájení dobrovolnické práce s rodinami s dětmi se zdravotním postižením;

1994 – získání prvních finančních prostředků na tuto práci, zahájení poskytování psychologického poradenství, diagnostiky a psychoterapie;

1995 – zahájení klubových setkání pro rodiče dětí se zdravotním postižením, zahájení práce s etnicky znevýhodněnými rodinami;

1996 – rozšíření klubových setkání pro rodiče dětí se zdravotním postižením (1x týdně), rozšíření programu i pro děti;

1997 – přestěhování Střediska do větších prostor umožnilo rozšíření aktivit;

1998 – rozšíření činnosti o program pro matky s dětmi od 0 do 4 let (Centrum „MÁJA“), uspořádání prvního týdenní pobytu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a specifickými potřebami;

1999 – zahájení sobotních odpoledních setkání rodin s dětmi ve spolupráci s mateřskou školou;

2000 – další stěhování do nových větších prostor, zahájení činnosti grafomotorického kroužku pro předškoláky, rozšíření všech skupinových aktivit; - získání pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí podle Zákona č. 359/199 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí

2001 – zahájení práce s dětmi v náhradní rodinné péči, rozšíření činnosti o čtyřdenní integrační víkendové pobyty;

2002 – zahájení psychoterapeutické skupinové práce s rodiči a terapeutické práce s dětmi staršího školního věku, realizace půjčovny hraček a speciálních pomůcek – „Hračkotéka“,uspořádání oslav k 10. výročí založení Střediska, přijetí nového názvu Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA.

2007 - registrace Střediska ROSA jako poskytovatele rané péče, sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle nového Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

2010 - Udělení titulu/statusu „Organizace uznaná MPSV na léta 2011 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“.

2013 – Rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí o možnost uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče, z kterého vyplývá nová podoba služeb pro rodiny s dětmi v pěstounské péči.

2015 – Změna názvu a právní formy organizace na spolek, ke dni 14. 12. 2015 byl valnou hromadou změněn název na Středisko ROSA, z. s. používaný s platností od 1. 1. 2016.

2017 – První zahraniční pobyt pro rodiny s dětmi v pěstounské péči.

2020 – Částečný přesun aktivit do online prostředí, distanční poskytování služeb v době epidemiologických omezení.