Pracovníci Střediska

Mgr. Hana Fechtnerová (Šteklová)
klinická psycholožka
ředitelka Střediska ROSA
  • vedoucí Rodinného poradenského centra
Ve Středisku ROSA se dále věnuje psychologické diagnostice pro děti, poradenství a individuální i skupinové psychoterapii pro děti i dospělé, videotréninku interakcí.

Mgr. Helena Kolářová
speciální pedagožka
  • vedoucí Programu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  • zástupkyně ředitelky
Ve Středisku ROSA se dále věnuje diagnostice a nápravě poruch učení, videotréninku interakcí, domácím konzultacím v rodinách s dětmi se zdravotním postižením, skupinové práci s dětmi na pobytech.

Bc. Petra Součková
sociální pracovnice
  • vedoucí Programu pro rodiny s dětmi v pěstounské péči

Mgr. Lea Brodská
pedagožka
  • vedoucí Programu pro rodiny sociálně a etnicky hendikepované
Ve Středisku ROSA dále vede workshopy pro rodiny s dětmi.

Mgr. Jitka Koláčková
psycholožka
Ve Středisku ROSA se věnuje psychologické diagnostice pro děti, poradenství pro děti i rodiče.

Mgr. Petra Šedinová
psycholožka
Ve Středisku ROSA se věnuje diagnostice a individuální terapii dětí a dospělých.

Mgr. Zuzana Jandová
psycholožka
Ve Středisku ROSA se věnuje psychologické diagnostice pro děti, poradenství pro děti i rodiče.

Mgr. Andrea Postolková
psycholožka
Ve Středisku ROSA se věnuje psychologické diagnostice pro děti, poradenství pro děti i rodiče.

Mgr. Ilona Kaftanová
sociální pracovnice
Ve Středisku ROSA se věnuje terénní práci v rodinách s etnickým a sociálním hendikepem.

Mgr.et Mgr.Kateřina Morávková
projektová manažerka

Mgr. Magdaléna Šnoblová, DiS.
sociální pracovnice
Věnuje se rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Mgr. Dana Doubravová Dalibová, DiS.
sociální pracovnice
Věnuje se rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Jitka Roubalová
provozní manažerka

Jitka Boudníková, Dis.
sociální pracovnice, asistentka
Ve Středisku ROSA zajišťuje administrativní práce, provádí sociální poradenství a terénní práci v rodinách s etnickým a sociálním hendikepem.