Pracovníci Střediska

Mgr. Hana Fechtnerová
klinická psycholožka
ředitelka Střediska ROSA
  • vedoucí Rodinného poradenského centra
Ve Středisku ROSA se dále věnuje psychologické diagnostice pro děti, poradenství a individuální i skupinové psychoterapii pro děti i dospělé, videotréninku interakcí.

Mgr. Helena Kolářová
speciální pedagožka
zástupkyně ředitelky
  • vedoucí Programu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  • vedoucí Programu pro rodiny sociálně znevýhodněné
Ve Středisku ROSA se dále věnuje diagnostice a nápravě poruch učení, videotréninku interakcí, domácím konzultacím v rodinách s dětmi se zdravotním postižením, skupinové práci s dětmi na pobytech.

Mgr. Magdaléna Šnoblová, DiS.
sociální pracovnice
  • vedoucí Programu pro rodiny s dětmi v pěstounské péči

Mgr. Barbora Blažková
psycholožka
Ve Středisku ROSA se věnuje psychologické diagnostice, terapii a poradenství pro děti i rodiče.

Mgr. Lukáš Slabý
psycholog
Ve Středisku ROSA se věnuje psychologické diagnostice a poradenství pro děti i rodiče.

Mgr. Lucie Matějovská
psycholožka
Ve Středisku ROSA se věnuje psychologické diagnostice, terapii a poradenství pro děti i rodiče.

Mgr. Ilona Kaftanová
sociální pracovnice
Ve Středisku ROSA se věnuje terénní práci v rodinách s etnickým a sociálním hendikepem.

Mgr. Dana Doubravová Dalibová, DiS.
sociální pracovnice
Věnuje se rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Renata Richtrová, Dis.
sociální pracovnice
Věnuje se rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Denisa Sevenová, Dis.
sociální pracovnice
Věnuje se rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Lucie Nováková
provozní manažerka