Rodinné poradenské centrum

Psychologická diagnostika
Speciálně pedagogická diagnostika
Psychoterapie
Videotrénink interakcí
Asistované kontakty
Knihovna

Psychologická diagnostika

Je určena zejména pro rodiny s dětmi raného, předškolního a školního věku.
Co vše můžeme u dětí zjišťovat a diagnostikovat:
Na základě diagnostiky poté nabízíme možnosti terapie a nápravy.

Speciálně pedagogická diagnostika

Je určena pro rodiny s dětmi, které mají obtíže s učením.
Diagnostikujeme případné specifické poruchy chování nebo učení (dyslexie, dysgrafie aj.), nabízíme možnosti jejich nápravy.

Psychoterapie

Je určena pro dětské klienty, kteří mají osobní nebo rodinné problémy, jsou v obtížně řešitelné životní situaci.
Cíl je poskytnout klientům podporu a pomoci najít řešení.

Videotrénink interakcí

Je to metoda zaměřená na zlepšování komunikace a vztahů, podporuje porozumění potřebám dětí.
Videotrenér s klienty pořizuje videozáznam jejich společné činnosti a následně s rodiči provede rozbor této nahrávky.
Metoda může být užitečná v mnoha situacích, např. mají-li rodiče pocit, že:

Asistované kontakty

Cílem je zmírnit dopad rozvodu či rozchodu rodičů na psychiku dítěte, znovunavázat uspokojivé vztahy dítěte s oběma rodiči.

Knihovna

K dispozici jsou populárně-naučné knihy o výchově a vývoji dětí, knihy s nejrůznějšími nápady pro rodiče.
Výpůjční doba:
úterý 11 - 11:45 hodin
pátek 11 - 11:45 hodin
Jedna výpůjčka 10 Kč.