Cíle organizace

Cílem Střediska ROSA je pomáhat snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a rodinu.

Pomáháme rodinám řešit obtíže, které nastaly z důvodů různých handikepů - zdravotního, etnického, sociálního, rodinného.

Posláním Střediska ROSA je systematická a dlouhodobá podpora rodin s dětmi, ve kterých nastaly obtíže z důvodu různého znevýhodnění – zdravotního, etnického, sociálního – či z důvodu narušení vztahů. S rodinou pracujeme jako s uceleným systémem, vycházíme z poznatku, že obtíže jednoho člena rodiny vždy ovlivňují všechny její členy.

Kontakt

Středisko ROSA, z.s.
Římská 2846, Kladno – Rozdělov, 272 04

Telefon: 312 267 917, 312 262 121

Fax: 312 262 273

E-mail: info@strediskorosa.cz

Bankovní spojení: 51-5347630207 / 0100

Číslo registrace u MV ČR: VSC/1-12194/92-R

IČO: 46416463

Jak nás najdete

Spojení MHD: linky číslo 1, 4, 6, 7, 12, 16, zastávka Vítězná.

Vchod - Římská ulice

Čekárna psychologické poradny

Šatna pro klubové aktivity a Centrum Mája

Herna

Zahrada