Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Psychologická diagnostika
Speciálně pedagogická diagnostika
Psychoterapie
Domácí konzultace
Klub dětí a rodičů
Videotrénink interakcí
Rodičovská psychoterapeutická skupina
Týdenní pobyty
Víkendové pobyty
Hračkotéka
Knihovna

Psychologická diagnostika

Je určena zejména pro rodiny s dětmi raného, předškolního a školního věku.
Co vše můžeme u dětí zjišťovat a diagnostikovat:
Na základě diagnostiky poté nabízíme možnosti terapie a nápravy.

Speciálně pedagogická diagnostika

Je určena pro rodiny s dětmi, které mají obtíže s učením.
Diagnostikujeme případné specifické poruchy chování nebo učení (dyslexie, dysgrafie aj.), nabízíme možnosti jejich nápravy.

Psychoterapie

Je určena pro dětské klienty, kteří mají osobní nebo rodinné problémy, jsou v obtížně řešitelné životní situaci.
Cíl je poskytnout klientům podporu a pomoci najít řešení.

Domácí konzultace

Jsou určeny pro děti od narození až do nástupu do kolektivního zařízení.
Využívat je mohou rodiny s dětmi s vývojovým opožděním nebo různými druhy zdravotního postižení (mentální retardace, dětská mozková obrna, autismus, Downův syndrom atd).
Cílem je stimulovat dítě v domácím prostředí a naučit rodiče, jak s dítětem pracovat, aby se co nejlépe rozvíjely jeho dovednosti.

Klub dětí a rodičů

Je určen pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Pro děti je připraven hrový program, rodiče mají možnost setkávat se a vyměňovat si zkušenosti, zúčastňovat se odborných přednášek.
Kluby pořádáme:

Videotrénink interakcí

Je to metoda zaměřená na zlepšování komunikace a vztahů, podporuje porozumění potřebám dětí.
Videotrenér s klienty pořizuje videozáznam jejich společné činnosti a následně s rodiči provede rozbor této nahrávky.
Metoda může být užitečná v mnoha situacích, např. mají-li rodiče pocit, že:

Rodičovská psychoterapeutická skupina

Je určena pro rodiče, které mají dítě se zdravotním postižením nebo jiným hendikepem a navštěvují Kluby dětí a rodičů.
Skupina se setkává v době konání klubů.

Týdenní pobyty

Jsou určeny pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Na pobytech je připraven pro rodiče relaxační a terapeutický program, pro děti tvořivé činnosti, hry a soutěže.
Pobyt se koná jednou za rok, zpravidla na začátku července.

Víkendové pobyty

Jsou určeny pro všechny rodiny, které využívají námi nabízené programy.
Rodiče na těchto pobytech intenzivně pracují na svém osobnostním rozvoji, program má i relaxační část. Pro děti souběžně probíhá hrový program.
Tyto pobyty se konají dvakrát ročně.

Hračkotéka

Je to půjčovna hraček a speciálních pomůcek, které si můžete vybírat podle katalogu.
Případným zájemcům nabízíme při výběru hraček konzultaci s psycholožkou nebo speciální pedagožkou.
Výpůjční doba:
úterý 11 - 11:45 hodin
pátek 11 - 11:45 hodin

Telefonicky lze domluvit i jinou dobu výpůjčky.
Registrace hračkotéky pro členy Rady rodičů je 20 Kč ročně,pro nečleny 100 Kč.Jednotlivé výpůjčky 20-100 Kč, dle půjčovního řádu.

Ukázka z katalogu hračkotéky.
Katalog hračkotéky ke stažení.
Výpůjční řád hračkotéky.

Knihovna

K dispozici jsou populárně-naučné knihy o výchově a vývoji dětí, knihy s nejrůznějšími nápady pro rodiče.
Výpůjční doba:
úterý 11 - 11:45 hodin
pátek 11 - 11:45 hodin
Jedna výpůjčka 10 Kč.