Program pro rodiny sociálně znevýhodněné

Psychologická diagnostika
Speciálně pedagogická diagnostika
Domácí konzultace – terénní práce
Hračkotéka
Knihovna

Psychologická diagnostika

Je určena zejména pro rodiny s dětmi raného, předškolního a školního věku.
Co vše můžeme u dětí zjišťovat a diagnostikovat:
Na základě diagnostiky poté nabízíme možnosti terapie a nápravy.

Speciálně pedagogická diagnostika

Je určena pro rodiny s dětmi, které mají obtíže s učením.
Diagnostikujeme případné specifické poruchy chování nebo učení (dyslexie, dysgrafie aj.), nabízíme možnosti jejich nápravy.

Domácí konzultace – terénní práce

Terénní práce se zaměřuje na pomoc rodinám v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a péče o děti.
Cílem je stimulovat děti v domácím prostředí, naučit rodiče, jak s dětmi pracovat, aby se co nejlépe rozvíjely jejich dovednosti.
Rodinám také pomáháme s vyřizováním záležitostí, které se dětí týkají, podporujeme je v kontaktu se školskými zařízeními, volnočasovými zařízeními, úřady ad.

Hračkotéka

Je to půjčovna hraček a speciálních pomůcek, které si můžete vybírat podle katalogu.
Případným zájemcům nabízíme při výběru hraček konzultaci s psycholožkou nebo speciální pedagožkou.
Výpůjční doba:
úterý 11 - 11:45 hodin
pátek 11 - 11:45 hodin

Telefonicky lze domluvit i jinou dobu výpůjčky.
Registrace hračkotéky pro členy Rady rodičů je 20 Kč ročně,pro nečleny 100 Kč.Jednotlivé výpůjčky 20-100 Kč, dle půjčovního řádu.

Ukázka z katalogu hračkotéky.
Katalog hračkotéky ke stažení.
Výpůjční řád hračkotéky.

Knihovna

K dispozici jsou populárně-naučné knihy o výchově a vývoji dětí, knihy s nejrůznějšími nápady pro rodiče.
Výpůjční doba:
úterý 11 - 11:45 hodin
pátek 11 - 11:45 hodin
Jedna výpůjčka 10 Kč.