Program pro rodiny s dětmi v pěstounské péči

Základní informace
Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
Psychologická diagnostika
Speciálně pedagogická diagnostika
Psychoterapie
Pomoc při kontaktu s biologickou rodinou
Klub pěstounských rodin
Povinné vzdělávání pěstounů
Příměstský tábor pro děti z pěstounských rodin
Videotrénink interakcí
Hračkotéka
Knihovna

Základní informace

Poslání programu je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách ve Středočeském kraji a poskytovat komplexní podporu celé rodině pro kvalitní péči o svěřené děti. Službu realizujeme prostřednictvím pravidelného setkávání, poradenství a vzdělávání. Cílem programu je: Cílová skupina: Zásady činnosti: Seznam metodik, kterými se při své práci řídí pracovníci programu doprovázení:

Zájemci o službu doprovázení mohou do metodik nahlédnout nebo si pořídit kopii. V případě zájmu kontaktujte vedoucí programu.

Metodika programu Doprovázení pdf 400 kB

Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče

Středisko ROSA nabízí v rámci uzavřené Dohody o výkonu PP provázení klíčovým pracovníkem a následné služby.

Psychologická diagnostika

Je určena zejména pro rodiny s dětmi raného, předškolního a školního věku.
Co vše můžeme u dětí zjišťovat a diagnostikovat:
Na základě diagnostiky poté nabízíme možnosti terapie a nápravy.

Speciálně pedagogická diagnostika

Je určena pro rodiny s dětmi, které mají obtíže s učením.
Diagnostikujeme případné specifické poruchy chování nebo učení (dyslexie, dysgrafie aj.), nabízíme možnosti jejich nápravy.

Psychoterapie

Je určena pro dětské klienty, kteří mají osobní nebo rodinné problémy, jsou v obtížně řešitelné životní situaci.
Cíl je poskytnout klientům podporu a pomoci najít řešení.

Pomoc při kontaktu s biologickou rodinou

Cílem služby je znovunavázat uspokojivé vztahy dětí v pěstounské péči s biologickými rodiči, nebo jinými příbuznými.

Klub pěstounských rodin

Na klubu pěstounů budete mít možnost setkat se s rodinami v podobné životní situaci, sdílet své starosti a radosti a zažít podporu a porozumění.
Jednou v měsíci probíhá na klubu pěstounů terapeutická skupina vedená psychologem. Pro děti je na klubu pěstounů zajištěn hrový program.
Klub pěstounů probíhá každé liché úterý ve Středisku ROSA od 15.30 do 17.30.

Povinné vzdělávání pěstounů

Naše vzdělávací akce jsou vedeny lektory, kteří mají zkušenost s náhradními rodinami a jsou také odborníky v určitém tématu. Vzdělávání probíhá v malých skupinách a v bezpečné atmosféře.
Vzdělávací semináře pořádané ve Středisku ROSA probíhají vždy v sobotu od 9.00 do 15.00. Na seminářích je zajištěno hlídání dětí a drobné občerstvení. Dále klientům nabízíme vzdělávání v rámci vícedenních pobytů, na kterých je zajištěn také program pro děti.

Příměstský tábor pro děti z pěstounských rodin

Pro děti každoročně připravujeme pětidenní příměstský tábor, který probíhá ve Středisku ROSA a v blízkém okolí Kladna. Tábor je vhodný pro děti od pěti let.

Videotrénink interakcí

Je to metoda zaměřená na zlepšování komunikace a vztahů, podporuje porozumění potřebám dětí.
Videotrenér s klienty pořizuje videozáznam jejich společné činnosti a následně s rodiči provede rozbor této nahrávky.
Metoda může být užitečná v mnoha situacích, např. mají-li rodiče pocit, že:

Hračkotéka

Je to půjčovna hraček a speciálních pomůcek, které si můžete vybírat podle katalogu.
Případným zájemcům nabízíme při výběru hraček konzultaci s psycholožkou nebo speciální pedagožkou.
Výpůjční doba:
úterý 11 - 11:45 hodin
pátek 11 - 11:45 hodin

Telefonicky lze domluvit i jinou dobu výpůjčky.
Registrace hračkotéky pro členy Rady rodičů je 20 Kč ročně,pro nečleny 100 Kč.Jednotlivé výpůjčky 20-100 Kč, dle půjčovního řádu.

Ukázka z katalogu hračkotéky.
Katalog hračkotéky ke stažení.
Výpůjční řád hračkotéky.

Knihovna

K dispozici jsou populárně-naučné knihy o výchově a vývoji dětí, knihy s nejrůznějšími nápady pro rodiče.
Výpůjční doba:
úterý 11 - 11:45 hodin
pátek 11 - 11:45 hodin
Jedna výpůjčka 10 Kč.